Tetterfeest

Op vrijdag 24 september 2021 is er opnieuw het gratis Tetterfeest voor de leerlingen van het 1ste leerjaar.
De Harige Bende en Bello zijn uw gastheer tijdens een grandioze Tettershow in CC Belgica. Zo komen de kinderen alles te weten over de Harige Bende en de Tettergazet. Ze krijgen ook een gadget van de Harige Bende.

Normaal wordt er ook een receptie met animatie aangeboden op de Grote Markt. Dit na de ochtendvoorstelling en voor de namiddagvoorstelling. Of deze kan doorgaan is nog niet zeker. Maar eventuele veranderingen of maatregelen i.v.m. het coronavirus zullen later naar de ingeschreven scholen gecommuniceerd worden.

Tetterfeest

Op vrijdag 25 september 2020 is er opnieuw het gratis Tetterfeest voor de leerlingen van het 1ste leerjaar.
De Harige Bende en Bello zijn uw gastheer tijdens een grandioze Tettershow in CC Belgica. Zo komen de kinderen alles te weten over de Harige Bende en de Tettergazet. Ze krijgen ook een gadget van de Harige Bende.

Er wordt ook een receptie met animatie aangeboden op de Grote Markt. Dit na de ochtendvoorstelling en voor de namiddagvoorstelling.

Eventuele veranderingen of maatregelen i.v.m. corona zullen naar de ingeschreven scholen gecommuniceerd worden.

boek&weg, afhaalservice bibliotheek Dendermonde

Met “boek&weg” kan u boeken, strips, cd’s en dvd’s aanvragen. Het aantal uit te lenen materialen is beperkt tot 10 stuks per kaart.
Uitzondering: tijdschriften en e-readers worden niet ontleend.
Gelieve bij een aanvraag eerst op te zoeken of een materiaal uitgeleend is. De huidige vervaldag is 30 juni.

Alle verdere info over deze service vind je op onze website: https://dendermonde.bibliotheek.be/boekenweg

Jeugdboekenmaand 2020: Kunst!

Van 1 tot 31 maart 2020 vieren we in Vlaanderen de jeugdboekenmaand.
Het thema is ‘KUNST’.

Binnenkort hier meer info!

Martelaarstad Dendermonde

Dendermonde werd in 1914 geconfronteerd met de ongemeen harde realiteit van de ‘Groote Oorlog’. Niet alleen de beschietingen en gevechten tussen de legers om zijn strategische ligging, maar vooral de systematische brandstichting en terreur door de bezetter, plaatsen Dendermonde in het illustere rijtje van de Belgische Martelaarsteden.

Deze gebeurtenissen worden in herinnering gebracht in een wandeling, die niet alleen stilstaat bij het militaire aspect van WO I in Dendermonde, maar ok en vooral bij de impact van dit conflict op het dagelijks leven van zo vele mensen, de ‘kleine verhalen’ van de ‘Groote Oorlog’.

Tijd voor ontspanning

Voor meer informatie over ontspanningsmogelijkheden kan u kijken op de website van toerisme Dendermonde:

 

Op reis door de tijd

Doelstelling: illustreren van reeds geactiveerde voorkennis i.v.m. historische begrippen, inzichten en relaties.

In het Vleeshuismuseum maakt men een tocht door de tijd: van de laatste ijstijd met een geraamte van een mammoet gaan we naar het Neolithicum met stenen voorwerpen.
De Gallo-Romeinse, Merovingische en Karolingische periode worden onthuld door grafvondsten.
Keukengerei, zegelbrieven, beelden, toortsen van ambachten … getuigen van het dagelijks leven in de middeleeuwen. De Grote Markt met het Stadhuis is een ideaal vertrekpunt om het ontstaan en de groei van een stad en een heerlijkheid uit te leggen. De rondleiding kan afgesloten worden met een quiz over tijdsindeling.

Flora langs Dender- en Scheldeboorden

Doelstelling: enkele veel voorkomende planten herkennen en benoemen die in de regio in herkenbare biotopen voorkomen.

De groep wandelt langs Dender en Schelde. Wanneer er een interessante plant of boom te zien is, houdt de gids halt om die te bespreken. Waar groeien ze (biotoop), wanneer (seizoen), aard van de bloemen en vruchten, nut in de natuur, voedsel voor wie (bijen, insecten, vogels, …). De gids toont ook de plant in gedroogde vorm (herbariumblad) en gestileerd om tot een duidelijk beeld te komen. Belangrijk is dat de leerling de plant kan determineren, wanneer hij of zij deze ziet.

Dendermonde vertelt

Doelstelling: sagen en legenden op hun historische waarde beoordelen. Het onderscheid maken tussen feit en fantasie. Sprookjeselementen in een verhaal herkennen.

Aan de hand van vertellingen tracht men de leerlingen het verschil duidelijk te maken tussen sagen, legenden en sprookjes. Op locaties waar verwijzingen zijn naar bepaalde figuren of voorwerpen uit sagen, legenden en sprookjes, worden deze verhalen verteld en onderling vergeleken:
– de situering in tijd en ruimte
– de personages
– fictie en werkelijkheid

Als huizen konden praten

Doelstelling: aansluitend bij het thema “Wonen” (Wereldoriëntatie) leren de leerlingen zien hoe huizen in een stad de weerspiegeling zijn van het typische karakter van een stad.

De leerlingen worden tijdens deze wandeling geconfronteerd met de verschillende typen van huizen in het centrum van de stad Dendermonde: herenhuizen, flatgebouwen, kleine huizen, winkelpanden, begijnenhuisjes enz.
De vraag wordt gesteld hoe het wonen in de stad verschilt van het wonen op het platteland.
De reeds verworven taalschat (i.v.m. wonen) wordt voortdurend geactiveerd maar hier en daar ook nog wat uitgebreid, rekening houdend met het begripsvermogen en de leeftijd van de leerlingen. Bij het bekijken van de begijnenhuisjes krijgen de leerlingen voldoende gelegenheid om zowel de buitenkant als het interieur van één van de huisjes te vergelijken met de hedendaagse woningen. Naast het visuele komt ook het socio-affectieve aspect aan bod.