Historisch Documentatiecentrum

In het historisch documentatiecentrum kan iedereen, leerling zowel als leerkracht, gratis gebruik maken van de historische bibliotheek (werken van algemene historische en heemkundige aard), de Dendermondse bibliotheek (werken over allerlei aspecten van heden en verleden van de Dendermondse regio), de Dendermondse fototheek (foto’s van het cultuurpatrimonium, personen, verenigingen, gebruiken, …) en de iconografische verzameling (prentbriefkaarten, tekeningen, plannen en kaarten van Dendermonde).

Geen resultaten

We konden jammer genoeg geen aanbod vinden dat aan je zoekopdracht voldoet.