Stedelijke preventiedienst

De stedelijke preventieambtenaar is verantwoordelijk voor de uitbouw van een algemeen preventiebeleid.  In een eerste fase wordt prioriteit gegeven aan drugpreventie, in een tweede fase ligt het accent op algemeen welzijn en gezondheid.

Contact

Geen resultaten

We konden jammer genoeg geen aanbod vinden dat aan je zoekopdracht voldoet.