Cultuurwijzer.be is het digitale platform voor cultuureducatie in Dendermonde.

In Dendermonde streven we er naar om cultuureducatie (kunsteducatie, media-educatie en erfgoededucatie) stevig te verankeren in de werking van de stedelijke diensten.

Het volledige aanbod wordt via deze site ontsloten, en niet meer via een brochure. Zo spelen we korter op de bal en communiceren we op een meer dynamische en interactieve manier. Natuurlijk is de online aanpak ook een bewuste duurzame keuze van de stad.

De cultuureducatieve werking, zowel in de vrije tijd als voor scholen, is grondig herdacht en evolueert nog steeds: integraal, maar ook transversaal – stadsbreed in samenwerking met andere partners, zoals het onderwijs, DKO, jeugd, …

De komende jaren trekt Dendermonde de kaart van de cultuureducatie zowel in school- als in vrije tijd.

Meer weten over Cultuurwijzer.be?

Mail naar info@cultuurwijzer.be

Specifieke vragen over aanbod, reservaties?

Contacteer de collega’s van onderstaande diensten.

Ik zoek de

van

.

Bibliotheek

Dat je van lezen sterk wordt, dat wist je al. Dat omgaan met informatie en nieuwe media belangrijk is in de opvoeding van kinderen moeten wij je ook niet meer uitleggen. Kinderen aan het lezen krijgen, en hen wegwijs maken binnen de informatiemaatschappij en digitale werelden blijft echter een enorme uitdaging. Eentje die wij graag met jullie aangaan!

De bibliotheek is graag onderwijspartner wanneer het gaat over taalstimulering, leesplezier, mediawijsheid, informatiebemiddeling en cultuureducatie.
Grasduinen maar in het aanbod klasbezoeken, rondleidingen, themakoffers, educatieve materialen, auteurslezingen, …Onze deuren staan ook open voor nieuwe projecten. Bel of mail ons met al uw ideeën!
De bibliotheek is een cultuurschakel.

Toon het aanbod van Bibliotheek

Cultuurcentrum Belgica

CC Belgica is een dynamisch cultuurcentrum in hartje Dendermonde. Het ruime aanbod voor scholen – met theater, dans, muziek, beeldende kunst en cultuureducatieve workshops – vult de gevarieerde programmatiemix van vrije voorstellingen zeer goed aan. Daarnaast zet het cultuurcentrum in op samenwerkingen en projecten voor en met leerlingen.
Voor elke doelgroep zijn er op maat gesneden activiteiten en ook leerkrachten en directies worden nauw betrokken bij de cultuureducatieve werking. Buiten de schooltijd zijn jongeren onze gast als ‘AVONDGASTEN’ of via speciale kortingen.
CC Belgica is een cultuurschakel.

website

Toon het aanbod van Cultuurcentrum Belgica

Erfgoedcel Land Van Dendermonde

Erfgoedcel Land van Dendermonde zet zich in om groot en klein warm te maken voor het verleden en erfgoed in het historische Land van Dendermonde. Dit doet ze door het cultureel erfgoed in kaart te brengen en zichtbaar te maken voor het grote publiek. Daarnaast helpt ze erfgoedprofessionals en -vrijwilligers bij het realiseren van hun projecten.
Rond erfgoed en lokale geschiedenis werken in de klas? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Toon het aanbod van Erfgoedcel Land Van Dendermonde

Historisch Documentatiecentrum

In het historisch documentatiecentrum kan iedereen, leerling zowel als leerkracht, gratis gebruik maken van de historische bibliotheek (werken van algemene historische en heemkundige aard), de Dendermondse bibliotheek (werken over allerlei aspecten van heden en verleden van de Dendermondse regio), de Dendermondse fototheek (foto’s van het cultuurpatrimonium, personen, verenigingen, gebruiken, …) en de iconografische verzameling (prentbriefkaarten, tekeningen, plannen en kaarten van Dendermonde).

Toon het aanbod van Historisch Documentatiecentrum

Jazz Centrum Vlaanderen (JCV)

Jazz Centrum Vlaanderen (JCV) werd in 2002 opgericht met als doel het conserveren, documenteren en promoten van jazz- en bluesmuziek.

Het JCV wil natuurlijk ook zoveel mogelijk jongeren warm maken voor de boeiende wereld van jazz en blues. Dat hoeft niet eens zo moeilijk te zijn, want ieder van ons is wel op de een of andere manier vertrouwd met deze stijlen. Het zijn de belangrijkste pijlers van de hedendaagse populaire muziek. Zonder jazz of blues geen rock ‘n’ roll, pop, rock, soul funk, of hiphop…

Met interactieve workshops en lezingen kunnen jongeren van alle leeftijden jazz en blues komen ontdekken en kunnen ze in groep samen musiceren.

Toon het aanbod van Jazz Centrum Vlaanderen (JCV)

Jongeren Advies Centrum (JAC)

Het Jongeren Advies Centrum (JAC) is een plaats waar jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen terecht kunnen. Het JAC geeft informatie en advies. De hulpverlening is gratis, vrijwillig en vrijblijvend.

Toon het aanbod van Jongeren Advies Centrum (JAC)

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Leef jij je graag uit in beelden? Dan is de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zeker iets voor jou. Kom gewoon even langs en voel, ruik, hoor, zie en proef wat er te beleven valt…

Toon het aanbod van Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Scheepvaartmuseum Baasrode

Het Scheepvaartmuseum Baasrode is hét museum van de geschiedenis van de scheepsbouw in Vlaanderen, de binnenvaart en het varend erfgoed, tijdens de laatste tweehonderd jaar. Dit “centrum van het varend erfgoed in Vlaanderen” is een site met o.m. een historisch waardevolle collectie, scheepswerven met ateliers en droogdokken aan de Schelde, een authentieke Baasroodse palingbotter van 16 meter, de Rosalie.
Het museum is een cultuurschakel.

Toon het aanbod van Scheepvaartmuseum Baasrode

Stadsarchief

Het stadsarchief beheert het archief van de stadsdiensten en helpt deze actief bij het structureren van hun papieren en digitaal klassement. In het stadsarchief worden naast deze documenten ook kerk- en pastorale archieven (periode middeleeuwen tot nu) en archieven van reeds verdwenen Dendermondse kloosterorden bewaard.
Het stadsarchief beschikt bovendien over een bibliotheek met publicaties over lokale aangelegenheden, een verzameling krantenknipsels, kaarten en plannen, oude en nieuwe affiches en oude kranten van lokale en/of regionale oorsprong.

Toon het aanbod van Stadsarchief

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Gaat je interesse uit naar muziek, woord of eerder naar dans? Dan kan aan je wensen voldaan worden, loop gewoon even langs bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Ons programma is aangepast aan de mogelijkheden, de ambitie en de leeftijd van de leerlingen en wordt gebracht door professionele en enthousiaste leraars. Voor initiatie ben je welkom vanaf 4 jaar.

Toon het aanbod van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Stedelijke dienst groenbeleid en landbouw

De dienst groenbeleid en landbouw staat in voor het beheer, de aanleg en ontwikkeling van groen en natuur in de openbare ruimte. Het gaat over groen in parken en plantsoenen, sportvelden, begraafplaatsen, waterpartijen … die onder de bevoegdheid van het stadsbestuur vallen. Ook voor faunabeheer zoals de bestrijding van zwerfkatten, ratten en duiven op openbaar domein kunt u bij de dienst groenbeleid en landbouw aankloppen.

Daarnaast staat de dienst ook in voor de uitwerking en ondersteuning van milieu- en natuureducatieve projecten en is deze het aanspreekpunt voor landbouw en visserij.

Toon het aanbod van Stedelijke dienst groenbeleid en landbouw

Stedelijke dienst onderwijs

De dienst onderwijs is verantwoordelijk voor de gemeentescholen en staat tevens in voor het pedagogisch inhoudelijk beleid van het stedelijk onderwijs (de gemeentescholen en de academies deeltijds kunstonderwijs).

Toon het aanbod van Stedelijke dienst onderwijs

Stedelijke Jeugddienst

Dendermonde is een kinderstad, een jongerenstad en ook een studentenstad. Apenstaartje, YOU.th, Dag van de jeugdbeweging, ondersteuning van de jeugdverenigingen … dit is maar een greep uit het aanbod van de jeugddienst. Stimuleren van inspraak en verstrekken van informatie, ondersteuning van het jeugdwerk, animatie en programmatie zijn de pijlers van de jeugddienst.

Toon het aanbod van Stedelijke Jeugddienst

Stedelijke Musea

De Stedelijke Musea zijn
het Zwijvekemuseum, in de gebouwen van de vroegere abdij van Zwijveke
het Vleeshuismuseum, op de Grote Markt
en het Begijnhofmuseum en het Museum voor Volkskunde, beide gesitueerd op het Begijnhof.

De educatieve dienst van de musea verzorgt jaarlijks een gevarieerd aanbod voor schoolgroepen.
De musea fungeren als cultuurschakel.

Toon het aanbod van Stedelijke Musea

Stedelijke preventiedienst

De stedelijke preventieambtenaar is verantwoordelijk voor de uitbouw van een algemeen preventiebeleid.  In een eerste fase wordt prioriteit gegeven aan drugpreventie, in een tweede fase ligt het accent op algemeen welzijn en gezondheid.

Toon het aanbod van Stedelijke preventiedienst

Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw

De vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs houdt zich in het station van Baasrode-Noord bezig met de bewaring, de restauratie en het onderhoud van oud spoorwegmaterieel.
Bezoek eens de werkplaats waar de vrijwilligers oude stoomlocomotieven weer tot leven wekken of maak gewoon een ritje met de stoomtrein, net als toen.

Toon het aanbod van Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw

Toerisme Dendermonde

De Ros Beiaardstad Dendermonde ontdekken is een unieke ervaring! Kom deze levendige stad verkennen: ons aanbod bevat een brede waaier aan originele, leerrijke en recreatieve mogelijkheden.

Toerisme Dendermonde heeft zowel voor leerlingen uit het basisonderwijs als uit het secundair onderwijs een aantrekkelijk aanbod. Educatie en ontspanning wisselen elkaar af in verschillende themawandelingen rond kunst, middeleeuwen, wiskunde, werelderfgoed, fauna en flora.

 

Toon het aanbod van Toerisme Dendermonde

Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII

Het Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII is een 3,5 hectare groot natuurreservaat dat meer dan 15 verschillende biotopen herbergt. Deze biotopen kunnen door iedereen gratis bezocht worden tijdens de openingsuren. Hoewel iedereen welkom is, is Bastion VIII gespecialiseerd in het begeleiden van scholen in hun zoektocht naar activiteiten rond natuurbeleving en natuuronderzoek. Je kan vrij in en uit en na afspraak is een gratis begeleid bezoek ook mogelijk.

Toon het aanbod van Vlaams Bezoekerscentrum Bastion VIII