Ik zoek voor

een

in het aanbod

in

.

Of toon mij alles van

B-Rossen: lagere school

Naar aanleiding van dé gebeurtenis van het jaar 2020, de Ros Beiaardommegang op 24 mei, neemt de stad initiatief om een educatief project voor Dendermondse basisscholen op poten te zetten. B-Rossen voor het Ros!

ELEMENT

In de projectgids vind je alle elementen waar rond gewerkt kan worden terug. De lagere school werkt (bij voorkeur) met alle klassen rond 1 element uit de Ommegang. Om onze virtuele stoet zo volledig mogelijk samen te stellen, dringen we erop aan dat elke school – in het kader van dit project  tenminste – rond een ander element werkt. Met alle inspiratie die je meekrijgt, kan je uiteraard heel wat op poten zetten los van dit project!

Er zijn twee gemeentescholen (Echo en Klinker) die samen met SAMWD in het Kunstkuur-project zitten. Gezien de samenwerking binnen Kunstkuur, zijn er 2 elementen voorbehouden voor deze scholen. Vandaar dat de Hellewagen en het Ros Beiaard niet beschikbaar zijn voor andere scholen als uit te werken element binnen B-Rossen.

 

3 KEUZES

Om de puzzel vlot te kunnen leggen, vragen we bij inschrijving drie voorkeurkeuzes van elementen en bijhorende workshops aan te duiden. Let wel! Bij de meeste workshops zijn zowel een minimaal als maximaal aantal klassen bepaald. Hou daar rekening mee bij het aanduiden van uw keuzes. We hopen 1 van je drie keuzes te kunnen toewijzen.

 

PERIODE

Naast het aantal klassen verwachten we bij inschrijving ook – indien mogelijk – een aantal voorkeursdata of de periode waarin de workshops/draaidagen voor jouw school het best ingepland kunnen worden. Wij stemmen verder af met de kunstenaars en organisaties, uiteraard in overleg met de school.

 

VOORRANG

We geven voorrang aan scholen uit Dendermonde. Ook scholen van buiten Dendermonde kunnen zich aanmelden, maar worden pas ingepland als alle Dendermondse kandidaten hun plaats hebben.

Een initiatief van de musea en bibliotheek i.s.m. CC Belgica, Erfgoedcel, Ros Beiaardsecretariaat, KASK en SAMWD.

Locatie:
Op school
Prijs:
50 euro per klas (per factuur aan de school)
Inschrijven:
van 3 tot 24 juni 2019 via www.rosbeiaard.be/brossen
Voorstellingen
02/09/201900u00
Organisator
Stedelijke Musea
Doelpubliek

Derde graad lager onderwijs, Eerste graad lager onderwijs, Tweede graad lager onderwijs