Ik zoek voor

een

in het aanbod

in

.

Of toon mij alles van

Dendermonde vertelt

Doelstelling: sagen en legenden op hun historische waarde beoordelen. Het onderscheid maken tussen feit en fantasie. Sprookjeselementen in een verhaal herkennen.

Aan de hand van vertellingen tracht men de leerlingen het verschil duidelijk te maken tussen sagen, legenden en sprookjes. Op locaties waar verwijzingen zijn naar bepaalde figuren of voorwerpen uit sagen, legenden en sprookjes, worden deze verhalen verteld en onderling vergeleken:
– de situering in tijd en ruimte
– de personages
– fictie en werkelijkheid

   
Prijs
60 EUR / gids (max. 25 leerlingen)
Duur
Minimum twee uur
Organisator
Toerisme Dendermonde
Doelpubliek

Derde graad lager onderwijs, Eerste graad lager onderwijs, Tweede graad lager onderwijs